Tytuł projektu

30 lat Wolności – scenariusze zajęć

4 czerwca 2019 roku to dzień świętowania trzydziestolecia pierwszych, częściowo wolnych wyborów w okresie PRL. Ich przeprowadzenie stało się możliwe dzięki determinacji i współdziałaniu milionów Polaków.

W Fundacji Szkoła z Klasą wierzymy, że obchody ważnych rocznic powinny mieć radosny i wspólnotowy charakter. Wierzymy też, że mądrze prowadzona edukacja historyczna i obywatelska skłania do refleksji nad zmieniającą się codziennością. Z tej okazji proponujemy Państwu zestaw scenariuszy zajęć, które pomogą Waszym uczniom i uczennicom spojrzeć na ostatnie trzydzieści lat w Polsce przez pryzmat ważnych wydarzeń i zjawisk społecznych.

W przygotowanych specjalnie na tę okazję materiałach edukacyjnych znajdą Państwo sześć archiwalnych zdjęć z okresu ostatniego trzydziestolecia. Każde z nich zostało opatrzone ciekawym komentarzem historyka – dr. Kamila Paździora. Ich istotnym uzupełnieniem są propozycje tematów do dyskusji i ćwiczenia, które będą świetnym dodatkiem do zajęć dotyczących tej tematyki.

W naszym zamyśle wybrane fotografie stanowić będą punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą. Analizując obrazy, młodzi nauczą się dostrzegać różne punkty widzenia oraz będą rozwijać w sobie empatię i zainteresowanie historią. Wierzymy również, że edukacja artystyczna, rozumiana jako różnego rodzaju kontakt ze sztuką – zarówno obrazami, jak i słowem pisanym, jest doskonałym narzędziem do budowania obywatelskiej odpowiedzialności i wrażliwości.

Mamy nadzieję, że nasza akcja sprawi nauczycielom i edukatorom, ich podopiecznym i wszystkim odbiorcom radość. Tym bardziej że w ostatnim trzydziestoleciu było wiele momentów, które ją wywołały.

Miejsce: Polska

Data: 4 czerwca 2019

Nazwa organizacji: Fundacja Szkoła z Klasą

Adres: ul. Śniadeckich 19, Warszawa

Osoba kontaktowa: Agata Łuczyńska

Telefon: 226580073

E-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl

Strona internetowa: zobacz

Rodzaj działalności: Organizacja pozarządowa