Tytuł projektu

Konferencja „Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 1989-2019”

Rok 2019 jest rokiem ważnych rocznic obchodzonych w naszym kraju m.in. 15 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 20 rocznica członkostwa w NATO, 
30 rocznica pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych oraz wprowadzenia demokracji. Jest to czas wspomnień, podsumowań i oceny osiągnięć oraz stawiania sobie nowych wyzwań. Ostatnich 30 lat jest również ważne dla organizacji pozarządowych, których rozwój i działalność jest nieocenioną wartością naszych czasów. 

Dlatego pragniemy zaprosić Państwa – przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych – do udziału w konferencji, podczas której wspólnie dokonamy przeglądu osiągnięć organizacji pozarządowych w różnych obszarach. 
Konferencja podzielona zostanie na dwie części – część I to prezentacje ekspertów, praktyków oraz beneficjentów działań organizacji pozarządowych w różnych obszarach. Część II to interaktywny panel dyskusyjny prowadzony metodą world cafe, podczas którego wspólnie z prelegentami odpowiemy na pytanie jaki mamy wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i co jeszcze możemy w tym obszarze zrobić. 

Program konferencji oraz link do formularza zgłoszeniowego: https://www.merkury.org.pl, zakładka Konferencja. 
Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/Pxu6wEttAeyUQTkFA 
Rejestracji prosimy dokonać do dnia 28 maja 2019 r. 

Źródło: https://www.facebook.com/fundacja.merkury/photos/pb.140257329351153.-2207520000.1557880385./2380735625303301/?type=3&theater

Miejsce: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Data: 31 maja 2019

Nazwa organizacji: Fundacja "Merkury"

Adres: ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

Strona internetowa: zobacz