Tytuł projektu

Lublin 4 VI 1989 – 4 VI 2019

Trzydzieści lat temu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory parlamentarne. Udało się do nich doprowadzić bez krwawej rewolucji – drogą rozmów i negocjacji.

„Dzień 4 czerwca rozpoczął prawdziwe trzęsienie ziemi w europejskim obozie państw komunistycznych. Jego kulminacją był upadek muru berlińskiego jesienią 1989 roku. To był rok, kiedy oczy całego świata były zwrócone na Polskę. Wszyscy powtarzali z podziwem i uznaniem: „Solidarność” i Lech Wałęsa.
Ten najważniejszy od roku 1918 zwrot w dziejach Polski mógł się dokonać tylko dzięki temu, że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać i osiągnąć polityczny kompromis. Był to wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego, będącego fundamentem „Solidarności”. Bez społecznej samoorganizacji, bez zaangażowania się setek tysięcy ludzi w bezkrwawą rewolucję nie udałoby się nam” – stwierdza Tomasz Pietrasiewicz.

Niezwykła atmosfera była silnie odczuwana również w Lublinie – i tu powstawały sztaby wyborcze, przygotowywano wiece oraz przemówienia.

W rocznicę tego historycznego wydarzenia chcemy powrócić do tamtych czasów. W symbolicznym sercu Lublina, na Placu Litewskim, zaprezentujemy wystawę „Lublin 4 VI 1989 – 4 VI 2019”, na której pokażemy Wielką Historię z perspektywy naszego miasta. Przypominamy, jak wyglądał Lublin, jego ulice i mieszkańcy. Spróbujemy też uchwycić zmiany, które zaszły w mieście w ciągu tych trzydziestu lat. Odwołamy się także do kluczowych symboli – na całym placu staną urny, podobne do tych sprzed trzydziestu lat.

Wystawie towarzyszyć będzie portal internetowy, przewodnik oraz Webdoc, w którym w nowoczesnej, interaktywnej formie połączymy Wielką Historię i osobiste mikrohistorie lublinian, którzy te czasy kształtowali. Na tę okazję powróci również gazeta PA.RA – specjalny numer poświęcony będzie wyborom 4 czerwca i przestrzeni wolności, jaką otworzyły.

Źródło: http://teatrnn.pl/kalendarium/node/2781

Miejsce: Brama Grodzka (Grodzka Gate)

Data: 4 czerwca 2019

Nazwa organizacji: Ośrodek „Brama Grodzka ‐ Teatr NN”

Adres: Grodzka 21, 20-112 Lublin

Strona internetowa: zobacz