Tytuł projektu

„Okrągły Stół i wybory z czerwca 1989 r. Fakty i interpretacje” – spotkanie Klubu Historycznego Grota z młodzieżą liceum

W Muzeum Regionalnym w Opocznie miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim. Tematyka nawiązywała oczywiście do przypadającej właśnie 30. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r.

Z tej okazji prelekcję zatytułowaną „Okrągły Stół i wybory z czerwca 1989 r. Fakty i interpretacje” wygłosił prof. UŁ dr. hab. Krzysztof Lesiakowski.
W swoim wystąpieniu profesor bardzo przystępnie przybliżył genezę pierwszych częściowo wolnych wyborów z czerwca 1989 r. Nie zabrakło również odniesień do przebiegu i wyników tych wyborów w regionie opoczyńskim i byłym województwie piotrkowskim.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele kombatantów, opoczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz studenci z Uniwersytetu Łódzkiego. W sposób szczególny chcemy podziękować za obecność młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, która pomimo rozpoczynających się niebawem wakacji znalazła czas na udział w prelekcji.

Więcej TUTAJ

Miejsce: Opoczno

Data: 18 czerwca 2019

Nazwa organizacji: Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim.

Adres: Muzeum Regionalne w Opocznie

Strona internetowa: zobacz