Tytuł projektu

Solidarna Szkoła

Głównym celem programu „Solidarna Szkoła” jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność. Do programu zapraszamy nauczycieli i młodzieżowe zespoły projektowe.

W roku szkolnym 2018/2019 zaproponowaliśmy do wykorzystania zestaw scenariuszy na temat Okrągłego Stołu od strony historycznej, a także społecznej – jako model negocjacji, dobrej rozmowy.

Scenariusz ,,90 minut o Okrągłym Stole” wprowadzi w podstawowe założenia i przebieg rozmów Okrągłego Stołu. Uczniowie będą mogli wcielić się w role autentycznych negocjatorów.

Do uzupełnienia tej lekcji proponujemy dodatkowo scenariusz ,,Kontrowersje wokół Okrągłego Stołu”, w którym przyjrzycie się krytycznym głosom wobec tego wydarzenia z 1989 r.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak prowadzić dobre negocjacje, pochylcie się nad scenariuszem ,,Negocjacje zamiast kłótni”, który zawiera również ćwiczenia dodatkowe, które mogą Wam posłużyć jako uzupełnienie historycznych lekcji.

A jeżeli macie ochotę przeprowadzić projekt, oparty na idei Okrągłego Stołu, to polecamy zrealizowanie Warsztatów przyszłościowych! Uczniowie będą mieli okazję, aby przeprowadzić debatę o przyszłości swojej szkoły, osiedla, miejscowości, Polski i porozmawiać z osobami reprezentującymi różne grupy społeczne. Krok po kroku metoda warsztatów przyszłościowych została omówiona na webinarium: www.bit.ly/webinarium-solidarna2.

Kiedy okaże się, że temat rozmawiania jest Wam szczególnie bliski, skorzystajcie z materiałów o Klubach Dobrej Rozmowy: www.bit.ly/klub-dobrej-rozmowy i załóżcie klub w Waszej szkole!

Wszystkie materiały pobierzesz ze strony: 
https://solidarna.ceo.org.pl/aktualnosci/okragly-stol-materialy

Miejsce: cała Polska

Data: 19 czerwca 2019

Nazwa organizacji: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Adres: ul. Noakowskiego 10, Warszawa

Osoba kontaktowa: Martyna Sędek

Telefon: 226596203

E-mail: martyna.sedek@ceo.org.pl

Strona internetowa: zobacz

Rodzaj działalności: Organizacja pozarządowa

Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności