Tytuł projektu

Wyzwolić Kapitał Obywatelski

Na terenie gminy Radzanowo tzw. III sektor rozwija się bardzo dynamicznie. Inicjatywy oddolne znajdują pomoc finansową i organizacyjną lokalnego samorządu. Obok prężnie działających stowarzyszeń rejestrowych działają stowarzyszenia zwykłe, jednostki OSP, czy kluby sportowe. W wielu mniejszych miejscowościach coraz częściej społeczność chce działać wokół świetlic wiejskich, podejmuje inicjatywy na rzecz poprawy warunków życia, włącza się aktywnie w przedsięwzięcia gminne jako reprezentacja własnego sołectwa. To zjawiska, które naocznie potwierdzają, że samorządność i ekonomia społeczna są najskuteczniej rozwiniętymi gałęziami polskiej demokracji. 

Trzydziesta rocznica pierwszych prawie wolnych wyborów do sejmu i w pełni wolnych do senatu 4 czerwca 1989 r. stała się okazją, by zorganizować spotkanie konsultacje pt. „WYZWOLIĆ KAPITAŁ OBYWATELSKI”. Adresatami panelowych wystąpień byli sołtysi i rady sołeckie, nieformalne grupy inicjatywne, przedstawiciele stowarzyszeń i osoby, które rozważają założenie kół gospodyń wiejskich.

W rolę prelegentów wcielili się specjaliści: Urszula Wojtalewicz i Anna Sulkowska (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy), Małgorzata Kuczyńska (Urząd Skarbowy w Płocku Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających), Dorota Chętka i Piotr Michalik (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego) oraz Iwona Marczak (Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”). Gościem specjalnym wydarzenia był Sylwester Ziemkiewicz Wójt Gminy Radzanowo, który przybliżył działania podejmowane przez Gminę Radzanowo na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych. 

Wiele praktycznych porad prawnych, porównanie różnych form prowadzenia działalności, wyzwania i możliwości rozwoju, sposoby pozyskiwania środków pieniężnych oraz księgowość i sprawozdawczość, a także własne doświadczenia i dobre praktyki to aspekty, którym poświęcone były dzisiejsze konsultacje. 

Wydarzenie sfinansowane ze środków Starostwo Powiatowe w Płocku w ramach projektu „W duszy gra… Solidarność”

Miejsce: Gmina Radzanowo

Data: 7 czerwca 2019

Strona internetowa: zobacz