Inicjatywa

Inicjatywa 30. Rok Wolności jest otwartą platformą działania dla wszystkich – obywatelek i obywateli, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji, gmin, firm – dla których ważna jest wolność.

W 2019 roku, 30 lat od obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, po 20 latach członkostwa w strukturach NATO i 15 latach w Unii Europejskiej chcielibyśmy podsumować, zrozumieć i zastanowić się wspólnie, jak możemy wykorzystać dla przyszłości to, co wydarzyło się w Polsce przez ostatnie trzy dekady. Posłuchajmy siebie nawzajem, podsumujmy sukcesy i porażki, bądźmy znowu razem.

Przypominając doświadczenia ostatnich 30 lat, chcemy razem – starsi z młodymi – rozmawiać o wartościach leżących u podłoża transformacji, takich jak: wolność, demokracja, solidarność, praworządność, sprawiedliwość, samorządność, otwartość, tolerancja, inkluzywność czy rozwój. Są to wartości europejskie, silnie zakorzenione w polskiej Konstytucji i kulturze. W inicjatywie ważna jest otwartość, różnorodność i pluralizm – każdy może uczcić 30-lecie polskich przemian na swój sposób.

Działamy w powiązaniu ze społecznymi inicjatywami Razem’89 (2009 r.), Nasza Niepodległa (2018 r.) i Rok Samorządności (2020 r.).

Logo Roku Wolności
Słucham. Działam. Zmieniam. Świętujmy razem 30. Rok Wolności!