Kontakt

Kontakt:

Sekretariat Inicjatywy 35. Rok Wolności
prowadzony jest przez Stowarzyszenie ROTA

Adres: ul. Chełmska 21/508, V piętro, 00-724 Warszawa

Zespół sekretariatu:

Jacek Michałowski
Barbara Olszewska
Tomasz Kiersnowski

e-mail: rokwolnosci@gmail.com
telefon: +48 721 800 888

Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.