Tytuł projektu

Pamiętam przemysł

Czytający mieszkańcy Wrocławia mają okazję, aby podzielić się wspomnieniami dotyczącymi lokalnych zakładów przemysłowych.

Dlaczego czytający? Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu z projektem Pamiętam przemysł w wielu wrocławskich bibliotecznych filiach pojawiły się kartonowe pojemniki na wspomnienia. Do połowy października każdy czytelnik może podzielić się ciekawą historią, ściśle lub luźno wiążącą się z Elwro, Hutmenem, Pafawagiem, Fadromą, FAT-em, spółdzielniami odzieżowymi i dziesiątkami innych wrocławskich zakładów przemysłowych ‒ po 1989 r. zazwyczaj zlikwidowanych bądź głęboko przeobrażonych. 

Jak to zrobić? Jedna z możliwości: wystarczy zapisać swoje krótkie, osobiste „pamiętam, że…” na miejscu (anonimowo lub nie) i wrzucić do kartonowego pojemnika. Oczywiście projekt nie jest adresowany tylko do użytkowników bibliotek, gdyż można też przesyłać wspomnienia przez Internet za pomocą strony internetowej pamietamprzemysl.pl. Co więcej, od sierpnia będą realizowane otwarte spotkania z mieszkańcami różnych wrocławskich osiedli. Wspomnienia zostaną później spisane, a złożą się na zbiorowy pamiętnik wrocławian. Efekty będą publikowane na portalu Dolnośląskość.pl. Odkrywamy Dolny Śląsk , a później również ukażą się drukiem: na 2021 r. planowana jest publikacja książkowa. Każdy może zostać autorem!

Co nas interesuje? Nie ma ograniczeń tematycznych, warto uruchomić wyobraźnię i przypomnieć sobie jakąś ciekawą historię. Pamiętajmy, że:
‒ przemysł to nie tylko hale fabryczne, ale też przyzakładowe ośrodki wczasowe domy kultury, żłobki, orkiestry, stołówki, marsze pierwszomajowe, rywalizacje międzyzakładowe, działania społeczne, kluby sportowe, wycieczki etc.;
‒ to również historia, np. „Solidarnościowa”, ale też opowieść o często trudnych latach 90.;
‒ mapujemy również wiedzę o lokalnych, często zapomnianych zakładach przemysłowych.

Pamiętam przemysł to kolejny projekt edukacyjno-kulturalny poświęcony pamięci zbiorowej, który realizuje Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza , a zarazem drugi przykład współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. W 2017 r. na podobnej zasadzie odbywała się zbiórka wspomnień dot. powodzi z 1997 r. Organizatorem projektu jest Centrum Historii Zajezdnia.

Miejsce: Wrocław

Nazwa organizacji: Centrum Historii Zajezdnia, Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

Strona internetowa: zobacz