Tytuł projektu

Poznań Poetów

Organizowany po raz 9. „Poznań Poetów”, którego kuratorem jest prof. Piotr Śliwiński (UAM), to jedno z najważniejszych i największych tego typu wydarzeń naukowo-literackich w Polsce. Festiwal charakteryzuje się dużym rozmachem; jest gościnny (wobec różnych poetyk, światopoglądów, środowisk) i wielojęzyczny, prowadzi systematyczną akcję edukacyjną wśród młodzieży, zaprasza miasto, wciąga media, wszelkimi sposobami dążąc do poszerzenia kręgu czytelników.

W trzydziestolecie przemiany symbolizowanej przez rok 1989 „Poznań Poetów” poświęcony będzie dwóm rodzajom pokoleniowego doświadczenia zapisanego w wierszach: młodości ocalonej w poezji pokolenia „brulionu” oraz zapowiadającej się w twórczości poetów i poetek najmłodszych. Przewodnim tematem „Poznania Poetów” będzie więc pytanie o młodość: Młodość ocalona? Młodość ocalająca?

Naszymi gośćmi będą m.in. Serhij Żadan i Jurij Andruchowycz z Ukrainy, Miriam Van hee z Belgii, Ariko Kato z Japonii oraz Barbara Klicka, Klara Nowakowska, Marta Eloy-Cichocka, Joanna Roszak, Marcin Baran, Marcin Sendecki, Krzysztof Siwczyk, Jerzy Jarniewicz i Kacper Bartczak.

W ramach PP odbędzie się dwudniowe seminarium krytycznoliterackie „Nowe i (za)wracające – w poezji dzisiejszej” poświęcone przede wszystkim zjawiskom najnowszym w liryce polskiej, panele dyskusyjne pn. „Poezja po szkole nowojorskiej”, „Tłumaczenie kobiet”, „Jak być młodym poetą/ młodą poetką i po co?”. W trakcie festiwalu rozstrzygnięte zostaną dwa konkursy poetyckie: Konkurs im. Klemensa Janickiego (na książkę poetycką) oraz „Sztuka kochania wiersza” (konkurs na interpretację wiersza Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego). Na finał festiwalu odbędą się trzecie Mistrzostwa Polski Slamerów.

Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 14–18.05.2019.

Źródło: https://poznanpoetow.pl/

Miejsce: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Data: 14 maja 2019

Adres: ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

Strona internetowa: zobacz