Tytuł projektu

Wystawa „1989. ROK WOLNOŚCI”

Zapraszamy młodych obywateli na „wycieczkę” do roku 1989. 

W 1989 roku toczyły się obrady Okrągłego Stołu, w efekcie których odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory. Dziesięć lat później staliśmy się członkiem NATO, a w 2004 dołączyliśmy do krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Dla niejednego współczesnego dziecka czy nastolatka to niemal tak odległe wydarzenia, jak Bitwa pod Grunwaldem. Jednak wspomniane trzy daty miały kluczowe znaczenie dla współczesnej historii naszego kraju. Niektóre miasta i regiony ogłosiły 2019 Rokiem Wolności, nawiązując do 30. rocznicy pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów oraz 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. 

Wiemy, że Okrągły Stół, ale i nasza obecność w Unii Europejskiej są dzisiaj różnie oceniane. Dlatego zapraszamy na wystawę „1989. Rok Wolności”, by opowiedzieć naszym młodszym obywatelom o tym, co się wydarzyło 30 lat temu. Pretekstem  jest publikacja „Rok 1989. Mała książka o pewnej kurtynie, czekoladzie i wolności” autorstwa Michała Rusinka z ilustracjami Joanny Rusinek, którą w 2014 wydała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy autorom, że pozwolili nam pokazać to wydawnictwo na naszej wystawie, a małych i dużych obywateli zapraszamy do oglądania, wymiany wspomnień, zadawania pytań i rozmowy.  

Wystawa czynna w dniach 8.05.-9.06.2019

Źródło: http://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/1989–rok-wolnosci-1126

Miejsce: Zamek Cieszyn, budynek A (Oranżeria), sala wystawowa

Data: 8 maja 2019

Nazwa organizacji: Zamek Cieszyn

Adres: Ul. Zamkowa 3 a, b, c, Cieszyn

Osoba kontaktowa: Małgorzata Jarema

Telefon: + 48 33 851 08 21

E-mail: mjarema@zamekcieszyn.pl

Strona internetowa: zobacz