Tytuł projektu

Animujemy z okazji 30 lat wolnej Polski

Młodzież z Orli – po raz kolejny jako inicjatorzy działań kulturalnych w swojej gminie chcą w ciekawy sposób przybliżyć społeczności lokalnej wpływ przemian społecznych rozpoczętych w 1989 roku na ich życie.

Podczas czteromiesięcznego działania w okresie od lipca do października, młodzi wykazują się kreatywnością by dotrzeć do odbiorców w różnym wieku, szczególnie do swoich rówieśników. Podczas realizacji projektu Równać Szanse młodzież zaprosiła swoich rówieśników na wakacyjny wyjazd do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, miejsca które w ciekawy i inspirujący sposób opowiada o drodze Polski do wolności.

Kolejnym działaniem podjętym w ramach projektu był muzyczny flash mob zainspirowany wydanym w 1989 roku albumem zespołu Dżem. Grupa projektowa wraz z sympatykami ich działań na lokalnym festynie zaśpiewali utwór „Wehikuł czasu”. Jednak to nie koniec podjętej przez młodzież inicjatywy, obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia humorystycznego filmu opowiadającego o wpływie funduszy unijnych na mieszkańców gminy Orla. Ideę uczczenia 30 lat wolności Polski chcemy również przekazać najmłodszym członkom naszej społeczności, dlatego też wraz z rozpoczęciem roku szkolnego planujemy ogłoszenie w Szkole Podstawowej w Orli konkursu plastycznego poświęconego temu jubileuszowi.

Najwięcej emocji budzi w nas ostatnie nasze działanie, czyli potańcówka. Na uroczystość, która odbędzie się 20 października, zostaną zaproszeni członkowie sąsiednich organizacji młodzieżowych wraz z opiekunami. Podczas potańcówki zaproszeni prelegenci przybliżą zebranemu gremium temat wpływu rozpoczętych w 1989 roku przemian ustrojowych na mniejszości etniczne, wyznaniowe oraz młodzież na terenie Podlasia.

Miejsce: Orla

Nazwa organizacji: Fundacja na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz integracji społecznej FUTURUM

Adres: Kleszczelowska 9, 17-106 Orla

Osoba kontaktowa: Ewa Żukowicka

Telefon: 511102337

E-mail: ewik_g@wp.pl

Strona internetowa: zobacz

Rodzaj działalności: Organizacja pozarządowa

Partnerzy: Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosłąwnej p/w św. Michała Archanioła w Orli Gminny Ośrodek Kultury w Orli