Tytuł projektu

Debata oksfordzka ROK 1989

Muzeum Krakowa, Muzeum Nowej Huty, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Stowarzyszenie Sieć Solidarności organizują 12 czerwca  2024 r. debatę oksfordzką, której tematem będzie teza: „Rok 1989 to przełom w najnowszej historii Polski”.

W debacie staną naprzeciw siebie studenci reprezentujący: 
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN, którego opiekunem jest dr Marcin Gadocha,
Studenckie Koło Naukowe Politologów Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych UKEN, którego opiekunem jest dr Przemysław Łukasik.

17 maja br. zostało przeprowadzone losowanie, w drodze którego moneta wskazała, że stroną propozycji będzie SKN IHIA UKEN, a stroną opozycji SKNP IDiSM UKEN.

Miejsce: Muzeum Nowej Huty

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Adres: Łobzowska 57/108/2

Osoba kontaktowa: Edward E. Nowak

Telefon: 600005723

E-mail: edno@edno.pl

Strona internetowa: zobacz

Rodzaj działalności: Organizacja pozarządowa

Partnerzy: Muzeum Krakowa o. Muzeum Nowej Huty Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie