Tytuł projektu

Europa z naszej ulicy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wraz z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce zapraszają finalistów programu „Europa z naszej ulicy” do odwiedzenia „Europa Experience” w Warszawie, z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, których projekty ukazujące związki ich miejscowości czy regionu z kulturą i wartościami europejskimi zakwalifikowały się do finału programu „Europa z naszej ulicy”, będą mieli teraz okazję poznać jak podejmuje się decyzje o przyszłości Europy.
Młodzież zagra w grę fabularną wcielając się w rolę posłów do Parlamentu Europejskiego, skorzysta ze stacji multimedialnych oraz kina 360°. Uczniowie dowiedzą się, jak współpraca na szczeblu europejskim pomaga Europejczykom radzić sobie z aktualnymi problemami, jak funkcjonuje Unia Europejska i jak wpływa na życie codzienne.

Miejsce: Warszawa, uczestnicy z całej Polski

Data: 31 maja 2024

Nazwa organizacji: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Adres: Kredytowa 6/20 Warszawa

Osoba kontaktowa: Maria Holzer

Telefon: 22 826 10 16

E-mail: pcyf@pcyf.org.pl

Rodzaj działalności: Organizacja pozarządowa