Tytuł projektu

Konferencja naukowa „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019”

Trwający obecnie rok 2019 to pod względem ważnych rocznic rok szczególny dla Polski – w jednym czasie obchodzimy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecie wstąpienia RP do struktur NATO oraz 15-ą rocznicę akcesji do Unii Europejskiej. Ponadto wciąż jeszcze pozostajemy w cyklu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu.

Chcąc zwrócić szeroką uwagę społeczeństwa na znaczenie owych wydarzeń dla Polski oraz pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenie Projekt Akademia (przy wsparciu i patronacie innych instytucji) podjęło się organizacji konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019” (27-28 listopada br. we Wrocławiu).

Celem tegorocznego spotkania naukowców różnych dziedzin, służb mundurowych oraz ekspertów i praktyków jest wymiana doświadczeń oraz poglądów dotyczących tego w jaki sposób tytułowe „dekady wolności” odcisnęły swoje piętno na naszym kraju oraz regionie. Chcielibyśmy, aby nasze rozważania o tym co przez minione trzydzieści lat udało się osiągnąć na drodze do budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, stanowiły swoistą pointę i zarazem punkt wyjścia do dalszej debaty nad przyszłością Polski i Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Zaproszeni prelegenci i dyskutanci z kraju oraz zagranicy (Niemiec, Czech, Słowacji, Gruzji, krajów bałtyckich) spróbują wspólnie ocenić jak tytułowe „dekady wolności” wpłynęły na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną państw EŚiW. Celem konferencji jest odpowiedź na szereg ważkich pytań z tym związanych: Czy jako Polacy mamy powody do tego, aby odczuwać dumę z drogi jaką przebył nasz kraj w ciągu ostatnich 30 lat? Jak wiele rzeczy udało się przez ten czas zmienić na lepsze? Ile wyzwań stoi jeszcze przed naszym krajem, jak i całym regonie? Czy w najbliższej przyszłości Polska będzie kroczyć w awangardzie przemian w naszym regionie? Jaki wpływ możemy mieć na zmieniającą się sytuację geopolityczną w Europie i na świecie? Wreszcie, jaką rolę odegramy w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej i NATO? Na te i wiele innych pytań nasi goście postarają się odpowiedzieć w ramach kilku paneli dyskusyjnych (poświęconych życiu politycznemu, bezpieczeństwu, gospodarce, prawu czy przemianom społecznym i kulturowym), które będą transmitowane na żywo w Internecie, zaś wstęp na panele będzie w pełni otwarty – widzowie na sali i przed monitorami będą mogli zadawać pytania ekspertom, tym samym stymulując debatę.

Sądzimy, iż efekty naszej dyskusji nie zostaną przemilczane, lecz walnie przyczynią się do zmiany aktualnie funkcjonującego w naszym kraju dyskursu. Ponadto liczymy, iż otwarta forma konferencji, połączona z transmisją debat w Internecie, stanie się przyczynkiem do popularyzacji przedmiotowej problematyki, zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i mieszkańców Wrocławia. Naszym celem jest również działanie na rzecz budowy wizerunku naszego miasta jako ośrodka wolnej i nieskrępowanej debaty na ważkie społecznie tematy – chcemy w ten sposób nawiązać do wizji Agory jako centralnego punktu życia społecznego i politycznego ateńskiego polis – wzoru demokracji.

Po zakończeniu konferencji stowarzyszenie planuje zebrać wydać wystąpienia uczestników w formie recenzowanej monografii naukowej, która zostanie udostępniona w Internecie oraz w formie drukowanej przekazana autorom i wiodącym bibliotekom w naszym kraju – pozwoli to szerszemu grono odbiorców zapoznać się z omawianą na konferencji problematyką.

Więcej TUTAJ

Miejsce: Wrocław

Data: 27 listopada 2019

Nazwa organizacji: Projekt Akademia

E-mail: konferencja@projektakademia.org

Strona internetowa: zobacz