Tytuł projektu

Obchody 20-lecia Polski w Unii Europejskiej

Wydarzenia kulturalne zaplanowane w związku z przypadającymi w najbliższym czasie dwiema ważnymi rocznicami 20-leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) oraz 455-leciem zawarcia Unii Lubelskiej (1 lipca).

Miejsce: Lublin

Data: 29 czerwca 2024

Nazwa organizacji: Urząd Miasta Lublin

Adres: promocjakultury@lublin.eu

Osoba kontaktowa: Anna Grabowska-Kłoda

Telefon: 814663724

E-mail: anna.grabowska2@lublin.eu

Strona internetowa: zobacz

Rodzaj działalności: Jednostka samorządu terytorialnego

Partnerzy: Europe Direct, Fundacja Nowy Staw