Tytuł projektu

Spotkanie Wolności

W dniu  4 czerwca 2024 r.  – na Spotkaniu Wolności celebrujmy lokalnie ważne dla Polski jubileusze. Jako Ośrodek  Działaj Lokalnie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’  rozwija potencjał lokalnych społeczności,zachęcając do lokalnego  świętowania przypadających w 2024 roku ważnych dla Polski jubileuszy: 
•       20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
•       25 rocznicy przystąpienia Polski do NATO.
•       35 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku.

W dniu 4 czerwca 2024 r. wraz z  włodarzami gmin Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Pawonków, Turawa, Zawadzkie i Zębowice zapraszamy wszystkich mieszkańców w każdym wieku na Spotkanie Wolności.
Zapraszamy  do wspólnego świętowania i lokalnego celebrowania jubileuszów – świętowanie  to tylko pretekst do radości (do której mamy prawo) i do rozmów o wartościach, które wtedy były ważne i nadal są ważne dla przyszłości.
W tym dniu można będzie  posłuchać historii,  zatańczyć Poloneza, zaśpiewać hymn Polski oraz Unii Europejskiej, powspominać, porozmawiać  – po prostu cieszyć się wspólnie!
Prosimy,  uczestników by ubrali się w kolorze biało-czerwonym. 

Program spotkania 
•       Powitanie uczestników 
•       Przedstawienie przez włodarza gminy historii 
–  przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
–  pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku
–  przystąpienia Polski do NATO.
•       Uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski 
•       Uroczyste odśpiewanie Hymnu Unii Europejskiej  
•       Przekazanie specjalnych kolorowanek szkołom i przedszkolom 
•       Uroczyste odtańczenie Poloneza

Miejsce: Miejsca spotkań 1 Gmina Chrząstowice – Plac przy Klubie Samorządowym w Chrząstowicach godz. 17.00 3. Gmina Kolonowskie –Plac przed sala OSP godz. 19.00 4. Gmina Ozimek - Plac przed Domem Kultury godz. 16.00 5. Gmina Pawonków –Plac przed Urzędem Gminy godz. 18.00 6. Gmina Turawa – Plac przed Urzędem Gminy godz. 20.00 7. Gmina Zawadzkie - Plac Hutnika godz. – 20.00 8. Gmina Zębowice – Plac przed OSP w Zębowicach godz. 20.00

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów''

Adres: 46-040 Ozimek ul. J. Słowackiego 18

Osoba kontaktowa: Anna Golec

Telefon: 605052777

E-mail: krainadino@onet.eu

Strona internetowa: zobacz

Rodzaj działalności: Organizacja pozarządowa

Partnerzy: Gmina Chrząstowice, sołectwo Chrząstowice Gmina Dobrodzień , Dom Kultury w Dobrodzieniu Gmina Kolonowskie,Dom Kultury w Kolonowskiem Gmina Ozimek,Młodzieżowa Rada Gminy,DK Ozimek Gmina Pawonków, Młodzieżowa Rada Gminy Gmina Turawa, Sołectwo Turawa Gmina Zawadzkie, Centrum Kultury w Zawadzkiem Gmina Zębowice, DFK Zębowice , Klub Seniora